پروژه برجهای طلایی کیش

پروژه مسجد حضرت ولیعصر
February 3, 2017
پروژه برج ویلایی رعنا
February 3, 2017

پروژه برجهای طلایی کیش

این پروژه در جزیره زیبای کیش به تناژ حدودی 7000 تن در سه برج مجزا اجرا گردیده است نقشه های کارگاهی (شاپ دراویینگ ) این پروژه و همینطور تغییر محاسباتی اتصالات از اتصالات جوشی به پیچ و مهره ای توسط گروه احسان طبایی و همکاران انجام گردیده است.

ح

تماس