پروژه دانشگاه تهران

پروژه هایپرسان نجم خاورمیانه
February 3, 2017

پروژه تعاونی مسکن دانشگاه تهران

این پروژه در اتوبان آزادگان تهران در دو برج بیست و پنج طبقه اجرا گردیده است . تناژ این پروژه در حدود 7000 تن میباشد و شاپ دراویینگ آن توسط این مجموعه تهیه گردیده است.
تماس