پروژه تعاونی کارکنان مصلحت نظام

پروژه برج ویلایی رعنا
February 3, 2017
پروژه هایپرسان نجم خاورمیانه
February 3, 2017

پروژه تعاونی کارکنان مصلحت نظام

این پروژه در سه برج 25 طبقه در منطقه کن تهران با اتصالات تمام پیچ و مهره ای احداث گردبده است و شاپ دراویینگ بلوک بی این پروژه توسط احسان طبایی و همکاران در نرم افطار تکلا استراکچرز انجام گردیده است.
تماس