پروژه هایپرسان نجم خاورمیانه

پروژه تعاونی کارکنان مصلحت نظام
February 3, 2017
پروژه دانشگاه تهران
February 3, 2017

هایپرسان نجم خاورمیانه

این پروژه به تناژ 6000 تن در منطقه فداییان اسلام تهران اجرا گردیده است و نقشه های شاپ دراویینگ این پروژه توسط احسان طبایی و همکاران در برنامه تکلا استراکچرز ترسیم شده است
تماس