August 21, 2018

مزایای استفاده از اتصالات پیچ و مهره ای در سازه های فولادی ساختمان

مزایای استفاده از اتصالات پیچ و مهره ای در سازه های فولادی در ساختمان ها با توجه به اینکه حدود 150 سال است که از پیچ […]
April 24, 2018

مشخصات مکانیکی فولاد

مشخصات مکانیکی فولاد مهمترین مشخصه مکانیکی فولاد نمودار تنش _ کرنش آن می‌باشد که از روی آن تنش تسلیم یا تنش جاری شدن بدست می‌آید. فولاد به […]
April 24, 2018

تاریخچه سازه های فولادی

تاریخچه سازه های فولادی استفاده از فلز به عنوان مصالح سازه اي ، به ساخت يك پل قوسي در انگلستان به دهانه 30 متر با استفاده […]
تماس